adapatacja przedszkolna
Wrzesień to dla dzieci w 3 roku życia okres przełomowy. Wiele z nich rozpoczyna edukację przedszkolną. To czas na naukę zasad współpracy w grupie, norm społecznych, dłuższej separacji z rodzicami i osobą sprawującą dotychczasową opiekę. Czas spędzony w przedszkolu będzie bardzo różnił się od zabaw i form opieki, które maluch poznawał ze strony babci, czy opiekunki.

Przedszkole wymaga od dziecka dużo większej samodzielności, dojrzałości emocjonalnej i ogólnej sprawności fizycznej. Nic więc dziwnego, że rozpoczęciu edukacji przedszkolnej towarzyszy tyle emocji również ze strony rodziców. Rodzi się wiele pytań i wątpliwości. Wrzesień to zazwyczaj bardzo stresujący okres dla rodzin z małym dzieckiem.

Zadanie dla rodziców

Wcale jednak nie musi tak być. Można się przygotować do nadchodzących zmian. Przede wszystkim rodzice kandydata na przedszkolaka muszą odpowiedzieć sobie na pytanie, czy oni sami są rzeczywiście gotowi na podzielenie się opieką nad dzieckiem z przedszkolem (z nauczycielkami). Proces adaptacji dziecka do przedszkola w dużym stopniu zależy od wewnętrznego przekonania rodziców – a zwłaszcza matki, na temat słuszności podjętej decyzji. Im bardziej rodzice są pewni, że ich dziecko powinno uczyć się i rozwijać w przedszkolu – tym lepiej ono samo się do nowej sytuacji zaadaptuje. Pojawiające się wątpliwości rodziców – będą natomiast wzmagać niepewność, lęk, stres i płacz dziecka.

Od rodziców w dużej mierze zależy również udany start dziecka w życie przedszkolne. Jeśli rodzice zapisują na początku roku kalendarzowego do przedszkola, mają przed sobą perspektywę kilku miesięcy, by maluchowi ułatwić adaptację do nowych warunków i wyzwań, które stawia przed nim przedszkole. Trzylatek powinien już umieć sobie poradzić w grupie i przy niewielkiej pomocy ze strony dorosłych funkcjonować samodzielnie. Dotyczy to umiejętności samodzielnego rozebrania i ubrania się, zjedzenia posiłku, zgłaszania potrzeb w sposób zrozumiały, umieć zorganizować sobie czas, podczas zabawy swobodnej, zainteresować się nowymi osobami w grupie, zabawkami, czy innymi przedmiotami.

Nauka samodzielności

Warto więc, by rodzice nie wyręczali malucha we wszystkim, dając mu czas i wsparcie podczas nauki nowych niezbędnych mu wkrótce umiejętności. Weekendy, wakacje, wspólne wyjazdy, czy urlopy to doskonały czas, by oswajać dziecko z nowymi sytuacjami i otoczeniem. Ważne, by te pierwsze, czasami nieudane próby np.: samodzielnego zjedzenia posiłku, włożenia butów, przyjmować spokojnie, nagradzając pochwałą podjęty wysiłek, zachęcać do ponownych prób uśmiechem.

Dziecko nabiera wówczas pewności siebie, ma poczucie, że wiele zależy od niego i jego wysiłku. Te elementy są kluczowe w budowaniu poczucia własnej wartości niezbędnego fundamentu, by mogło ono dobrze funkcjonować w szkole, jak i całym dorosłym życiu.

Trudne początki

Nawet jeśli pierwsze dni, czy tygodnie w przedszkolu nie będą łatwe, nie trzeba się zrażać. Okres niepokoju, buntu przechodzi większość dzieci. Jednak decyzja o rozpoczęciu edukacji przedszkolnej jest słuszna.

Okres rozwoju dziecka pomiędzy 3 i 6 rokiem życia jest niezwykle ważny, zwłaszcza w obszarze socjalizacji, kształtowania się empatii i dojrzałości emocjonalnej, a także nabywania umiejętności bazowych dla dalszego uczenia się pisania i czytania. Udział dziecka w zajęciach przedszkolnych będzie w sposób znaczący pozytywnie oddziaływać na jego rozwój.

Zdjęcie: Prawa do publikacji wizerunku podpisane z Shutterstock Inc.