Wiek dziecka Opanowana umiejętność (potrafi większość dzieci) Początki umiejętności (potrafi około połowa dzieci) Początki umiejętności (potrafi około połowa dzieci)
  1. 7.       miesiąc
samodzielnie siedzi bez podtrzymywania i asekuracjichętnie chwyta zabawki w obie ręce

naśladuje dźwięki

powtarza wielokrotnie sylaby (ma-ma, ba-ba)zaczyna raczkować lub się czołga stoi, gdy ma się czego przytrzymaćmacha na pożegnanie

stuka dwiema zabawkami o siebie

  1. 8.       miesiąc
mówi mama i tata (nie zwraca się do konkretnej osoby)zaczyna raczkować

przekłada zabawki z jednej rączki do drugiej

stoi, gdy ma się czego przytrzymaćdobrze raczkuje

świadomie wyciąga rączki po zabawki

świadomie wyciąga rączki po zabawki,

podciąga się do pozycji pionowej, potrafi przesuwać się wzdłuż mebli, czy innych przedmiotów, które dają mu oparciechwyta zabawki między kciuk i palec wskazujący

tzw. chwyt pensetowy

zdecydowanie wyraża swoje życzenia i potrzeby gestem lub ruchem

 

  1. 9.       miesiąc
tworzy sylabypotrafi stać przytrzymując się przedmiotów podnosi przedmioty ruchem pensetowymprzemieszcza się z miejsca na miejsce przytrzymując się przedmiotów

uderza przedmiotami o siebie

bawi się w kosi-łapkimówi „mama” i „tata” do konkretnej osoby

stoi samodzielnie przez kilka sekund

  1. 10.   miesiąc
macha na pożegnaniepodnosi przedmioty ruchem pensetowym

raczkuje z brzuszkiem uniesionym nad ziemią

chodzi do przodu trzymane za rączki, za wózkiem, trzymając się mebli

sygnalizuje swoje zachcianki gestamimówi „mama” i „tata” do konkretnej osoby

odpowiada na swoje imię, rozumie słowo nie

stoi samodzielnie przez kilka sekundwkłada przedmioty do pojemnika
  1. 11.   miesiąc
mówi „mama” i „tata” do konkretnej osobybawi się w kosi-łapki

stoi przez krótką chwilę bez podtrzymywania

wkłada przedmioty do pojemnika rozumie proste polecenianaśladuje czynności innych osób

 

pije z kubka niekapkapotrafi powiedzieć jedno dodatkowe słowo

poza mama i tata

  1. 12.   miesiąc
naśladuje czynności innych osóbruchem sygnalizuje zachcianki rozumie i odpowiada na proste poleceniapotrafi zrobić kilka kroków

potrafi powiedzieć jedno dodatkowe słowo

poza mama i tata

bazgrze kredkami świecowymisamodzielnie chodzi

potrafi powiedzieć dwa kolejne słowa poza „mama“ i „tata“