Maluch-pierwsza-pomoc-skaleczenie
W przypadku małych ran tj. które nie są głębokie i nie dłuższe niż jeden centymetr nie jest konieczna interwencja lekarza. Przemyj więc ranę wodą utlenioną i załóż opatrunek. Jeśli jednak rana jest głęboka, bardzo krwawi, musi zostać zszyta w szpitalu. Ważne jest, by nie zwlekać z wezwaniem pomocy. Jeśli od zranienia upłynie więcej niż 6 godzin, rana może już nie kwalifikować się do szycia. Jeśli rana krwawi, trzeba zatamować krwotok. W tym celu na zdezynfekowaną ranę należy przyłożyć opatrunek, zabezpieczyć bandażem i lekko uciskać przez około 10 minut.

Pozostałe artykuły na temat jak udzielić pierwszej pomocy w różnych sytuacjach:

Zdjęcie: Zgoda na publikację wizerunku podpisana z Shutterstock Inc.