Świnka jest ostrą chorobą zakaźną. Okres wylęgania choroby to zwykle ok. 18 dni. Objawy są bardzo charakterystyczne. Podwyższona temperatura, dreszcze, bóle głowy i typowy dla choroby obrzęk ślinianek przyusznych, często też podjęzykowych i podżuchwowych. W kolejnych dniach rośnie temperatura niekiedy aż do 40 stopni. Dziecko może mieć też trudności z gryzieniem i otwieraniem szeroko ust. Leczenie polega na podawaniu leków przeciwgorączkowych. Zaleca się pozostanie w łóżku i ciepłe obwiązanie ślinianek. Chory zakaża siedem dni przed i dziewięć dni po wystąpieniu objawów.