Maluch-pytania-zeby-275105663Pierwsze mleczne zęby, najczęściej dolne siekacze wypadają zazwyczaj około 6 roku życia.

Zdjęcie: Zgoda na publikację wizerunku podpisana z Shutterstock Inc.