CIąża_higiena w połogu
Ciężarnej kobiecie na izbie porodowej przysługuje szereg praw. Warto je znać i o nich pamiętać, by wiedzieć, czego rodząca może żądać od personelu szpitala i na co nie musi się zgadzać. W poniższym artykule przedstawiamy wszelkie prawa, jakie przysługują kobiecie podczas porodu oraz po nim.

Wśród kobiet krąży wiele historii na temat samego porodu a szczególnie tego, co się działo w tym czasie w szpitalu. Wiele z tych opowieści mogłoby stanowić gotowy scenariusz do niejednego horroru, a przynajmniej thrillera. Jest to zapewne powód do tego, aby każda z ciężarnych znała przysługujące jej prawa w czasie pobytu na izbie porodowej.

Wybór szpitala

Kobieta będąca w ciąży ma prawo wybrać dowolną placówkę służby zdrowia, w której będzie rodzić. Po dotarciu do szpitala musi zostać przyjęta na oddział w celu przeprowadzenia porodu. Do innej jednostki może zostać odesłania tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy nie będzie wolnego miejsca dla nowego pacjenta. W takiej sytuacji szpital powinien przewieźć rodzącą do najbliższej jednostki służby zdrowia, gdzie zostanie odebrany poród.

Bezpłatny poród

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej gwarantuje prawo do ochrony zdrowia, w tym równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych. Stosowny zapis zawarty jest w artykule sześćdziesiątym ósmym konstytucji. Ustęp trzeci tegoż artykułu mówi, że władze publiczne zobowiązane są do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom i kobietom ciężarnym. Pobranie opłaty za poród jest zatem możliwe tylko przez prywatne kliniki. Szpital publiczny może zażądać dodatkowej opłaty jedynie za świadczenie ponadstandardowych usług okołoporodowych, takich jak na przykład udostępnienie sali jednoosobowej.

Intymność i dyskrecja

Każdej pacjentce należy zapewnić warunki spełniające minimum intymności. Oznacza to, że rodząca, gdy znajduje się na sali wieloosobowej, może na czas badania żądać od personelu postawienia parawanu oddzielającego łóżko na którym leży. Nie musi także wyrażać zgody, aby w trakcie badania lekarzowi położnikowi asystowali studenci, osoby odbywające staż lub praktyki zawodowe przygotowujące do zawodu. Ciężarna może również domagać się od personelu medycznego (lekarzy oraz położnych) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących stanu zdrowia jej samej jak i dziecka. W celu uniknięcia nieporozumień i sytuacji konfliktowych w kwestii zapewnienia intymności i dyskrecji, najlepiej jest uprzedzić personel o swoich wymogach niezwłocznie po przybyciu na izbę przyjęć do szpitala.

Poród rodzinny

Kobieta rodząca ma prawo decydować o tym, czy chce rodzić sama, czy w towarzystwie bliskiej osoby – może wybrać poród rodzinny. Polega on na towarzyszeniu ciężarnej przy porodzie dowolnej osoby – ojca dziecka, matki, przyjaciółki, douli. Szpital nie ma prawa odmówić asysty takiej osobie, ani pobierać za to dodatkowej opłaty. Jednostka służby zdrowia może zażądać uiszczenia zwrotu kosztów wyłącznie za poniesione dodatkowe nakłady związane z porodem rodzinnym, na przykład za udostępnienie dodatkowego miejsca do spania. Należy jednak pamiętać, iż konieczność przeprowadzenia cesarskiego cięcia uniemożliwia udział osób trzecich podczas zabiegu.

Ochrona krocza

Jeszcze nie tak dawno standardowym rozwiązaniem ułatwiającym poród było nacinanie krocza kobiety – bez pytania jej o zgodę na przeprowadzenie takiego zabiegu. Dzisiaj na szczęście dla kobiet jest inaczej i nie praktykuje się takiej procedury bez wyraźnych przesłanek medycznych. W sytuacji wymagającej ratowania zdrowia lub życia rodzącej albo dziecka, lekarz nie musi pytać pacjentki o zgodę na wykonanie takiego zabiegu.

Znieczulenie do porodu

Od dnia pierwszego lipca 2015 roku każdej rodzącej przysługuje również znieczulenie zewnątrzoponowe na żądanie. Jest ono refundowane przez NFZ, a więc nie generuje dla matki żadnych dodatkowych kosztów.

Odwiedziny po porodzie i pomoc przy dziecku

Jeżeli nie ma przeciwwskazań medycznych, każda pacjentka zarówno przed, jak i po porodzie może być odwiedzana przez rodzinę i bliskich. Szpitale indywidualnie wyznaczają godziny, w których możliwe są odwiedziny u pacjentów. Osoby przychodzące do pacjentki muszą dostosować się do wymogów danej jednostki dotyczących chociażby konieczności założenia odzieży ochronnej. Młoda mama może także nie wiedzieć jak zająć się dzieckiem zaraz po narodzinach na przykład przy pierwszej kąpieli, przewijaniu, czy karmieniu. Ma prawo w takiej sytuacji poprosić o pomoc pielęgniarkę położną.

Znajomość własnych praw przygotowującym się do porodu kobietom, pozwoli im przeżyć poród i pobyt w szpitalu bez dodatkowego, zbędnego stresu, skrępowania oraz dyskomfortu. Dzięki takiej wiedzy ciężarna może skupić się tylko na spawach najistotniejszych, czyli na samym porodzie a następnie na dziecku.

Zdjęcie: Prawa do publikacji wizerunku podpisane z Shutterstock Inc.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować: