Pierwsza rzecz to rejestracja malucha w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka. W wielu szpitalach świeżo upieczona mama otrzymuje informację, gdzie i kiedy należy się zgłosić by dopełnić formalności.

Ogólnie rejestracja dziecka powinna odbyć się w ciągu 14 dni po narodzinach. Jeśli dziecko urodziło się w związku małżeńskim, rejestracji może dokonać mama lub ojciec dziecka a za ojca dziecka automatycznie zostaje uznany mąż matki. W tym celu niezbędnie jest posiadanie następujących dokumentów:

  • informacja o narodzinach dziecka ze szpitala
  • odpis aktu małżeńskiego
  • dowód osobisty każdego z rodziców

Przed upływem 300 dni od rozwodu dziecko zostanie również uznane za pochodzące z małżeństwa, czyli jego ojcem formalnie będzie były mąż matki.
Jeśli rodzice nie są w sformalizowanym związku do rejestracji dziecka konieczna jest obecność zarówno matki, jak i ojca dziecka. Uznanie ojcostwa odbywa się na mocy specjalnego oświadczenia złożonego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Rodzice muszą przedłożyć swoje dowody osobiste, dodatkowo konieczny jest skrócony akt urodzenia matki.
Jeśli matka dziecka jest po rozwodzie, konieczne jest przedłożenie skróconego aktu małżeństwa z informacją o rozwodzie. Jeśli matka dziecka jest wdową, konieczne jest przedłożenie skróconego aktu zgonu męża.

Dostarczenie tych dokumentów nie jest konieczne, jeśli są przechowywane w tym samym USC. Kierownik USC sporządza wówczas notatkę, która jest włączana do akt zbiorowych urodzeń.

Jeśli rejestracji dziecka dokonuje panna należy przedłożyć odpis skrócony aktu urodzenia matki, jeżeli matka po urodzeniu była zarejestrowana w innym urzędzie. W przypadku nie uznania dziecka przez ojca, dziecko otrzymuje nazwisko matki.
Nie praktykuje się już adnotacji N.N. w przypadku nie uznania dziecka przez ojca. Imię można podać dowolne, a akcie urodzenia figuruje jednak adnotacja, że jest to imię nadane na wniosek matki.

Rejestracji dziecka może dokonać również osoba obecna przy porodzie (lekarz, położna, przedstawiciel zakładu opieki zdrowotnej, w którym odbył się poród), czy osoba postronna. Musi jednak posiadać stosowne pisemne upoważnienie od rodziców, oświadczenie o nadaniu imion, dowody osobiste rodziców i swój własny a także uiścić opłatę. W pozostałych przypadkach rejestracja dziecka jest bezpłatna.

Rejestrację dziecka załatwia się od ręki, rodzice, czy osoby upoważnione otrzymują 3 odpisy skróconego aktu urodzenia i jeden akt pełny.

Wybór imienia powinien być przemyślany. Imię, zgodnie z prawem maksymalnie dwa powinno być godne, nie ośmieszać dziecka zarówno w pełnej formie, jak i w zdrobnieniu. Wybierając imię, dobrze jest mieć na uwadze, że ma ono służyć dziecku całe życie, więc lepiej nie dać się porwać modzie np.: na imiona serialowe. Trzeba również liczyć się z tym, że w przypadku imion, które np.: uniemożliwiają identyfikację płci, brzmią obraźliwie, nie figurują w spisie imion, urzędnik ma prawo odmówić rejestracji.
Jeśli mimo wszystko rodzice dojdą do wniosku, że chcieliby imię zmienić, to można tego dokonać w ciągu 6 miesięcy od daty rejestracji dziecka.

Kolejnym krokiem jest zameldowanie dziecka, nadanie mu numeru pesel i zameldowanie, zgłoszenie go do ZUS, rejestracja w przychodni rejonowej. Czytaj dalej na temat “Zgłoszenie do ZUS”.

Inne tematy, które mogą Cię zainteresować: