Coraz więcej położnych i placówek szpitalnych zachęca rodzące do stworzenia własnego planu porodu. Poniższa lista może być inspiracją do rozmowy z położną, czy lekarzem prowadzącym do tego, by zastanowić się, jak ma wyglądać własny poród. Warto jednak zawsze mieć na uwadze, że plan porodu może być realizowany jedynie wtedy, gdy nie ma żadnych przeciwwskazań medycznych.Ciaza-porod-plan-porodu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan porodu – pobierz checkliste (PDF)

Obecność innych osób

 •  Chcę rodzić w towarzystwie bliskiej osoby.
 • Chcę rodzić w towarzystwie douli.
 • Chciałabym, żeby towarzysząca mi osoba była ze mną przez cały czas trwania porodu/tylko przez określony okres (podać, jaki).
 • Proszę o umożliwienie odwiedzin przez innych członków rodziny, w tym dzieci

 Monitoring podczas porodu

 •  Jeśli jest będzie to możliwe chciałabym uniknąć stałego monitorowania za pomocą KTG
 • Chciałabym, by monitorowanie rytmu serca dziecka odbywało się w sposób ciągły
 • Chciałabym, aby monitorowano dziecko za pomocą stetoskopu

Zdjęcia i filmy video

 •  Chcę wraz z partnerem robić zdjęcia/nagrywać poród.
 • Proszę o niewykonywanie zdjęć bądź nagrań podczas porodu
 • Proszę o niewykonywanie zdjęć dziecku podczas pobytu w szpitalu
 • Proszę o umożliwienie zrobienia zdjęcia dziecka po porodzie na piersi
 Znieczulenie/sposoby uśmierzania bólu porodowego
 •  Chciałabym mieć znieczulenie zewnątrzoponowe.
 • Proszę nie podawać mi znieczulenia, chyba że o to poproszę.
 • Chciałabym, jeśli to tylko możliwe, uniknąć wszelkich środków zmieniających świadomość.
 • Chciałabym użyć, jeśli to możliwe, wyłącznie naturalnych środków znieczulających: masaże, kąpiel w ciepłej wodzie, aromaterapia, gaz rozweselający
 Ochrona krocza
 •  Wolałabym nie mieć nacinanego krocza, chyba że będzie to konieczne.
 • Wolałabym mieć niewielkie pęknięcie niż nacięcie krocza.
 • Wolałabym mieć nacięte krocze niż ryzykować pęknięcie.
 • Proszę o miejscowe znieczulenie przy zszywaniu krocza.
 Podczas porodu
 • Chciałabym móc spożywać posiłki i pić podczas porodu
 • Chciałabym swobodnie się poruszać podczas porodu
 • Chciałabym mieć szkła kontaktowe albo okulary przez cały czas porodu
 • Chcę mieć możliwość poruszania się.
 • Chcę mieć możliwość korzystania z toalety.
 • Chciałabym korzystać w pierwszej fazie z prysznica/wanny.
 • Wolę mieć na sobie własne ubrania zamiast szpitalnych.
 • Chcę jeść i pić, jeśli nie będzie przeciwwskazań medycznych.
 • Proszę ograniczyć badania dopochwowe do minimum.
 • Proszę ograniczyć słuchanie tętna dziecka do częstotliwości niezbędnej medycznie.
 Wywoływanie porodu
 •  Chciałabym uniknąć wywoływania porodu.
 • Wolę wypróbować najpierw metody naturalne wywoływania porodu (chodzenie, stymulacja bro- dawek, żel z prostaglandyną), zanim zostanie podana mi oksytocyna lub zostaną przerwane błony płodowe.
 • Chciałabym uniknąć przerwania błon płodowych w sposób zabiegowy
 Cięcie cesarskie
 •  Nie chcę obecności osób towarzyszących (rodziny, studentów) podczas cesarskiego cięcia
 • Chciałabym poznać opinię innego lekarza o konieczności cesarskiego cięcia, jeśliczas na to pozwoli
 • Chciałabym, by osoba towarzysząca była obecna podczas operacji
 • Chciałabym, by dziecko oddano na ręce osoby towarzyszącej od razu po urodzeniu
 • Chciałabym uniknąć całkowitej narkozy
 • Chciałabym uniknąć cesarskiego cięcia, o ile nie będzie to absolutnie konieczne
 • Chciałabym uzyskać wcześniej informacje na temat zabiegów medycznych, operacji, zanim one zostaną wykonane
 • Proszę o położenie dziecka na mojej piersi zaraz po operacji
 Poród
 • Chciałabym, by położna dawała mi wskazówki, kiedy mam przeć
 • Chciałabym poczekać, aż poczuję, że sama chcę przeć.
 • Chciałabym, by pozwolono mi przeć w taki sposób i w takim rytmie, jak będzie mi nakazywał instynkt.
 • Chciałabym mieć swobodę wyboru pozycji porodowej (np. w kucki, na stojąco, opierając się o ścianę, w łóżku, na fotelu, na materacu itp.).
 • Chciałabym użyć własnego lusterka, dzięki któremu będę mogła widzieć pojawiającą się główkę dziecka.
 • Chciałabym mieć możliwość dotknięcia główki dziecka w trakcie jej rodzenia się.
 • Chciałabym prosić o przygaszenie świateł i wyciszenie w chwili, gdy dziecko będzie przychodzić na świat.
 Akcesoria pomocne przy porodzie
 •  Chciałabym skorzystać z piłki porodowej
 • Chciałabym skorzystać z worka sako
 • Chciałabym skorzystać z drabinki
 • Chciałabym skorzystać z wanny
 • Chciałabym skorzystać ze stołka porodowego
 Pozycje porodowe
 • Chciałabym móc wypróbować następujące pozycje porodowe:
 • opieranie się o osobę towarzyszącą
 • klęczenie na łóżku porodowym
 • kręcenie biodrami na piłce porodowej
 • parcie w kucki
 • parcie w klęku
 • siedzenie w klęku
 • wychylanie się do przodu w klęku
 • inne
 Pępowina
 •  Chciałabym, by mojemu dziecku pobrano i oddano na przechowanie krew pępowinową
 • Chciałabym, by osoba towarzysząca mogła przeciąć pępowinę
 • Proszę pozwolić, aby pępowina samoistnie przestała pulsować, zanim zostanie przecięta.
 • Chciałabym przekazać krew pępowinową do banku krwi pępowinowej dla innych dzieci
Po porodzie
 • Proszę położyć dziecko na moim brzuchu/klatce piersiowej od razu po porodzie.
 • Proszę opóźnić podawanie dziecku kropli do oczu do momentu, gdy minie czas nawiązywania kontaktu z dzieckiem.
 • Wolałabym poczekać, aż łożysko samo się urodzi – nie chcę rutynowego zastrzyku z oksytocyny.
 • Wolałabym nie mieć cewnika, jeśli to tylko możliwe.
 • Proszę, aby od razu po porodzie, najszybciej jak to możliwe, usunąć mi wenflon i/lub cewnik.
 • Chciałabym, aby dziecko było cały czas ze mną w pokoju.
 • Chciałabym, aby dziecko było ze mną w pokoju w ciągu dnia, a w nocy na sali noworodkowej.
 • Chciałabym w miarę możliwości pozostać z dzieckiem w sposób nieprzerwany, również podczas czynności medycznych
 • Chciałabym, by przy dziecku była osoba towarzysząca, jeśli badanie dziecka będzie odbywało się poza salą, w której przebywam
 • Chciałabym przebywać w Sali o podwyższonym standardzie/jednoosobowej/dwuosobowej/bez preferencji/
 • Chciałabym, by w razie mojej nieobecności z dzieckiem mógł przebywać mój partner
 • Chciałabym, by wstawiono łóżeczko do mojej sali
 Karmienie piersią
 •  Nie chcę karmić piersią, planuję rozpocząć karmienie mieszanką mleczną
 • Chciałabym, by mojemu dziecku nie podawano smoczka, mieszanki mlecznej, glukozy
 • Chciałabym karmić wyłącznie piersią
 • Chciałabym połączyć karmienie piersią i podawanie mieszanki mlecznej
 • Chciałabym otrzymać więcej informacji na temat karmienia piersią
 • Chciałabym rozpocząć karmienie piersią od razu po porodzie
 • Chciałabym spotkać się z doradcą laktacyjnym podczas pobytu w szpitalu

Plan porodu – pobierz checkliste (PDF)

Zdjęcie: Zgoda na wykorzystanie wizerunku podpisana z Shutterstock Inc.