Zgłoszenie do ZUS

Kolejnym krokiem jest zameldowanie dziecka, nadanie mu numeru pesel i zameldowanie, zgłoszenie go do ZUS, rejestracja w przychodni rejonowej.
Do dopełnienia tych wszystkich formalności niezbędny jest akt urodzenia, więc załatwianie spraw urzędowych najlepiej jest zacząć właśnie w tej kolejności.
Jeśli urodzenie dziecka jest zgłaszane we właściwym USC, zastępuje zameldowanie. Za datę zameldowania uznaje się wówczas datę rejestracji dziecka i sporządzenie aktu urodzenia. Zameldowania dokonuje ten organ gminy, gdzie na stałe zameldowana jest matka, lub tego z rodziców, gdzie dziecko faktycznie przebywa.

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia zdrowotnego powinno nastąpić w ciągu 7 dni od jego urodzenia. W tym celu należy poinformować swojego płatnika składek o narodzinach dziecka i złożyć wniosek o objęcie go ubezpieczeniem. Z takiego ubezpieczenia dziecko korzysta aż do ukończenia 18-stego roku życia lub jeśli uczy się dalej do ukończenia 26-stego roku życia.

Płatnik składek to w przypadku umowy o pracę zakład pracy, ZUS dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą, lub KRUS, dla osób ubezpieczonych w tej placówce. Zgłoszenia mogą dokonać zarówno matka, jak i ojciec dziecka, lub jeśli rodzice są nieubezpieczeni objęci ubezpieczeniem babcia lub dziadek.
Trzeba mieć na uwadze, że zgłoszenie do ubezpieczenia nie jest przenoszone automatycznie po zmianie pracodawcy. W przypadku zmiany pracy dane ubezpieczonych, w tym dzieci są wyrejestrowywane. Konieczne jest zatem odnowienie zgłoszenia w ciągu 7 dni po każdej zmianie własnego statusu ubezpieczenia (tj. zmianie pracy, przejściu na inną formę zatrudniania np.: umowę zlecenie w obrębie tego samego zakładu pracy, przejściu na rentę, emeryturę, przekształceniu zakładu pracy) w obrębie każdej z powyżej wymienionych instytucji. Czytaj dalej na temat „Zgłoszenie do przychodni rejonowej”.

Inne tematy, które mogą Cię zainteresować:

 

Jeżeli podoba Ci się ten artykuł, polub go proszę lub udostępnij go Twoim znajomym. Dziękujemy! :)