Czy szkoła musi być nudna? Zalety nowoczesnych metod nauczania

zalety nowoczesnych metod nauczania
W dobie nowoczesnych technologii, oblicze szkoły ulega dynamicznej zmianie. Współczesne metody nauczania nie są już oparte na jednostronnym komunikacie wysyłanym przez nauczyciela do uczniów. Zamiast tego, lekcje oparte są na wielostronnej współpracy, wzajemnej stymulacji i partnerstwie w działaniu. Jakie zalety płyną z nowoczesnych metod nauczania? O tym już za chwilę.

Na czym polegają nowoczesne metody nauczania?

W szkole XXI wieku, w zerwaniu ze szkolną nudą i monotonią, skutecznie pomagają nowoczesne metody nauczania. Diametralnie różnią się one od dawnego schematu lekcyjnego, który w dużej mierze opierał się na statycznym omówieniu tematu. Zadaniem ucznia było bierne wysłuchanie wykładu i notowanie formułek dyktowanych przez nauczyciela. Wielokrotnie zdarzało się, że uczeń musiał zapisać i przyswoić definicje, których zwyczajnie nie rozumiał, a tym bardziej nie potrafił zastosować w praktyce.

Dzisiejsza szkoła wygląda inaczej. Dzięki temu, że lekcja staje się polem do twórczej działalności i eksperymentów, uczeń aktywnie uczestniczy w procesie nauczania, nabywając cenne doświadczenie. Dziecko rozwija również w ten sposób pamięć ruchową. Podczas pracy terenowej uczy się ze znacznie większą intensywnością aniżeli w nudnej szkolnej ławie. W ślad z aktywizacją ruchową idzie zwykle lepsze zrozumienie problemu, a także pogłębienie zainteresowania danym tematem.

Metody aktywizujące – co to takiego?

Metody aktywizujące to nic innego jak wskazówki, które sprawiają, że uczniowie chętniej angażują się w realizację nowych pomysłów, dzięki czemu poszerzają zakres wiedzy i rozwijają nowe zainteresowania. metody aktywizujące umożliwiają silną stymulację uczniów podczas lekcji, dzięki czemu przynoszą doskonałe efekty w postaci szybkiego przyswajania nowych wiadomości. Za sprawą dużej różnorodności ćwiczeń, uczniowie są zaangażowani, zmotywowani i chętnie przystępują do działania.

Zalety nowoczesnych metod nauczania:

 • wzbudzenie ciekawości poznawczej – często za sprawą wykorzystywania metod aktywizujących, które pobudzają obie półkule mózgowe ucznia;
 • zwiększenie motywacji i chęci do nauki;
 • samodzielność w działaniu i myśleniu;
 • zerwanie z nudą – nauka w działaniu jest ciekawa i pasjonująca;
 • nauka przez zabawę – realizacja formuły „bawić ucząc”; efektywna forma przyswajania nowych informacji na temat otaczającego uczniów świata;
 • skupienie uwagi i koncentracji dziecka na dłużej – co znajduje odzwierciedlenie w skuteczności i efektach nauczania;
 • doskonalenie umiejętności przydatnych w dorosłym życiu – w trakcie lekcji prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczeń uczy się sztuki dyskutowania, rozwija kreatywność, ćwiczy umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, analizuje i wyciąga wnioski;
 • komunikacja dwustronna – przekaz informacji odbywa się w dwóch kierunkach: od nadawcy do odbiorcy i od odbiorcy do nadawcy; w tradycyjnej szkole transmisja ta była jednostronna;
 • zaangażowanie wszystkich zmysłów – przyswajanie wiedzy polisensorycznie (za pomocą wzroku, słuchu, dotyku, czasem też smaku i zapachu);
 • burza mózgów – wspólne poszukiwanie najlepszego rozwiązania rozwija umiejętność pracy w grupie;
 • dyskusja – nauka przedstawiania własnych argumentów, odnajdywanie związków przyczynowo-skutkowych;
 • gry sytuacyjne – uczą wcielania się w dane postaci i odgrywania ról; uczą empatii i spojrzenia na konkretną sytuację z wielu różnych stron.

Metody aktywizujące można uporządkować w trzy główne bloki:

1) metody problemowe – uczą dziecko krytycznego myślenia, pobudzają proces poznawczy, skłaniają do analizy, oceniania, porównywania i wyciągania wniosków; zalicza się do nich burzę mózgów, dyskusję panelową czy studium przypadku;

2) metody ekspresji i impresji – skupiają się na rozwoju emocjonalnym ucznia; stymulują zaangażowanie dziecka na płaszczyźnie emocji i przeżyć; nauka odbywa się poprzez uczestnictwo w dramie;

3) metody graficznego zapisu – uczą samodzielnego podejmowania decyzji z wykorzystaniem elementów graficznych; zalicza się do nich drzewko decyzyjne, śnieżną kulę czy mapę skojarzeń.

Przykłady nowoczesnych metod nauczania:

 • analiza SWOT,
 • gry symulacyjne,
 • metody audiowizualne,
 • praca terenowa,
 • drama,
 • drzewo decyzyjne,
 • dyskusja panelowa.

Nowoczesne metody nauczania – szereg korzyści dla ucznia

Wśród nowoczesnych sposobów nauczania warto wymienić metody integracyjne. Mają one działanie silnie odprężające i relaksacyjne. Kontakty z drugim uczniem pozwalają na kształtowanie poczucia tożsamości, otwierają na drugiego człowieka, uczą komunikacji. W tej grupie zabaw najczęściej spotyka się ćwiczenia „wrzuć strach do kapelusza”, „pajęczynka” czy „kwiat grupowy”. Równie ciekawie prezentują się metody twórczego rozwiązywania problemów. W nauce kreatywnego myślenia i znajdowania wyjścia z sytuacji służą zabawy „rybi szkielet” czy „kolorowe kapelusze”. Z kolei metody dyskusyjne poszerzają perspektywę ucznia o opinie innych osób, uczą przekazywania własnych myśli w sposób spójny i zwięzły. Kształtowaniu tych umiejętności służą zabawy: „debata za i przeciw”, „dyskusja panelowa” czy „akwarium”. Metody planowania dają przestrzeń do snucia planów na przyszłość. Jedną z popularniejszych zabaw jest „gwiazda pytań”. Naukę przegrywania z klasą przybliża gra „magiczny kalkulator”.

Poznawanie przez działanie – zabawy badawcze w przedszkolu

Powyższy kurs dostarcza nauczycielowi wskazówek, jak przeprowadzić interesującą z perspektywy ucznia zabawę o charakterze badawczo – poznawczym. Efektywności przyswajania wiedzy sprzyjają nowoczesne metody nauczania, oparte na obserwacji i działaniu. W przypadku ćwiczeń organizowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym zajęcia o charakterze eksperymentalnym rozwijają umiejętności intelektualne, takie jak porównywanie, uogólnianie i myślenie przyczynowo-skutkowe. Nauka splata się tu w sposób ścisły z zabawą w pełnym nowych bodźców i fascynujących elementów plenerze.

Bogatą ofertę kursów dla nauczycieli, dostarczających umiejętności wdrażania nowoczesnych metod nauczania do zajęć lekcyjnych można znaleźć na stronie internetowej http://orke.pl.

na publikację zdjęcia: pixabay.com

Jeżeli podoba Ci się ten artykuł, polub go proszę lub udostępnij go Twoim znajomym. Dziękujemy! :)