Projekt 500 plus już przyjęty. Sprawdź, jak otrzymać świadczenie!

tata na odległość
Już za miesiąc, bo 1 kwietnia br start projektu „Rodzina 500 plus”. Sprawdź, jakie dokumenty trzeba złożyć i gdzie. Wniosek można pobrać na naszej stronie.

Celem ustawy „O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program Rodzina 500 plus”  jest pomoc najbiedniejszym, a jednocześnie przeciwdziałanie rosnącemu kryzysowi demograficznemu Polski.

Komu przysługuje świadczenie? Zasady

Świadczenie 500 zł przysługuje każdej rodzinie na drugie i kolejne dziecko, bez względu na dochód. Na pierwsze tylko wtedy, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł netto (lub 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego). Pieniądze z tego świadczenia będą wypłacane do momentu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Projekt „Rodzina 500 plus” – dokumenty

Świadczenia wychowawcze będą przyznawane od 1 kwietnia 2016 roku. Najpierw jednak należy złożyć odpowiednie dokumenty. Wniosek opublikowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który trzeba złożyć w urzędzie gminy i miasta lub ośrodku pomocy społecznej liczy kilkanaście stron. 500 złotych na dziecko otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka. Wniosek powinien być złożony przez jednego z rodziców, gdyż tylko jeden rodzic może ubiegać się o świadczenie. Jeśli nie może on go złożyć osobiście, może go przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub strony internetowej.

Gdzie składać wniosek?

Wniosek o ustalenie prawa  do świadczenia wychowawczego będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania. Takie wymaganie jest głównie spowodowane kryterium dochodowym na pierwsze dziecko. Rodzice co roku muszą udokumentować, że nie przekroczyli tego kryterium. W tym przypadku do wniosku będą musieli dołączać zaświadczenie o dochodach w roku kalendarzowym, który poprzedza okres ubiegania się o świadczenie. W przypadku drugiego i kolejnych dzieci zaświadczenie to nie będzie wymagane.

Co jest konieczne we wniosku?

We wniosku należy podać podstawowe dane: imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, obywatelstwo. Konieczne są także dane na temat dzieci, na które chcemy pozyskać świadczenie. Trzeba też potwierdzić, że dzieciom nie przysługują inne świadczenia wychowawcze. Dodatkowo do wniosku dołączone są załączniki, w których zawarte są oświadczenia wnioskodawcy o zapoznaniu się z wszystkimi warunkami uzyskania świadczenia, zaświadczenie o dochodach (w przypadku pierwszego dziecka) oraz oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (w przypadku rolników).

Kiedy pierwsze wypłaty?

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu 3 miesięcy od tego momentu, to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r. Świadczenie w większości przypadków będzie wypłacone przelewem na konto świadczeniobiorcy. To kiedy pieniądze wpłyną na konto poszczególnych uprawnionych, będzie zależało od sprawności samorządów i liczby uprawnionych. Tam, gdzie więcej pracowników będzie się zajmowało weryfikacją wniosków, a ich liczba będzie mniejsza, nastąpi to szybciej.

Pobierz wniosek o wypłatę świadczenia w ramach projektu 500 plus.

Zdjęcie: Prawa do publikacji wizerunku podpisane z Shutterstock Inc.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Jeżeli podoba Ci się ten artykuł, polub go proszę lub udostępnij go Twoim znajomym. Dziękujemy! :)