Gdzie szukać pomocy, gdy pracodawca nie przestrzega praw ciężarnej?

szyjkany w ciazyPodstawowym organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest Państwowa Inspekcja Pracy.

Jeśli więc sądzisz, że pracodawca nie przestrzega Twoich praw, możesz udać się do tej instytucji i tam złożyć skargę lub uzyskać pomoc. Wszelkie poradnictwo w ramach PIP jest bezpłatne. Kontakt z inspektorami może nastąpić osobiście, mailowo lub telefonicznie.

Jeśli chcesz złożyć skargę, zwróć uwagę, by była kompletna i zawierała poniższe informacje:

  • miejscowość i datę sporządzenia skargi
  • adres inspektoratu do którego kierujemy skargę
  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania osoby składającej skargę,
  • nazwę i adres zakładu pracy,
  • opis sytuacji – rodzaj nieprawidłowości, zarzuty wobec pracodawcy, daty, godziny, okoliczności, itp.,
  • kwotę zaległości – jeśli pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia.

Jeśli obawiasz się restrykcji, możesz zastrzec sobie anonimowość.  Twoje dane nie zostaną ujawnione podczas postępowania wyjaśniającego.

Pomocy możesz szukać też w organizacji związkowej, stowarzyszeniach antymobingowych, kobiecych, fundacjach zajmujących się obroną praw pracowniczych, albo od razu skierować sprawę do sądu pracy.

Zdjęcie: Prawo do publikowania wizerunku podpisane z Shutterstock.

Jeżeli podoba Ci się ten artykuł, polub go proszę lub udostępnij go Twoim znajomym. Dziękujemy! :)

2 przemyślenia nt. „Gdzie szukać pomocy, gdy pracodawca nie przestrzega praw ciężarnej?

  1. Może przenieść na inne stanowisko tylko nie może być mniej płatne niż poprzednie.

  2. A czy pracodawca może przenieść mnie na inne stanowisko? Pracuję cały dzień przy komputerze a mam iść teraz na recepcję?

Możliwość komentowania jest wyłączona.